Neris: Jonava – Panerio poilsiavietė

Tai 25 km ilgio trasa.

Kelionė pradedama nuo Jonavos tilto.

Dešinėje pusėje Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapija. (1)

Už ~10 km plaukimo, dešinėje buvęs Mykoliškių dvaras, liepų alėja.

Praplauksite salas ~ 0,8 km.

Nuplaukus nuo salų 0,5 km po dešine puse Andruškonių atodangą, kurios aukštis 33 m, ilgis 100 m. (2)

Už 1,5 km po dešine praplauksite Drąseikių atodangą, kurios ilgis daugiau kaip 200 m. Aukščiausioji atodangos dalis 30,2 m aukščio ir apie 100 m ilgio.  (3)

Praplaukus ~1,8 km, artėsite prie Drąseikių ir plaukdami arčiau dešiniojo Neries kranto praplauksite didžiausią  Lietuvos upių riedulį Gaidelio akmenį, kurio ilgis 4,46 m, plotis 4,71 m, aukštis 4,06 m, perimetras 14,61 m. (4)

Nuo Gaidelio akmens po dešine praplauksite Drąseikių karjerą.

Praplaukę 6,8 km po dešinę kelias į Lapes ir lieka dar plaukti 1,7 km iki Panerio poilsiavietės.

Jonava - Panerio poilsiaviete